ESKEn teesit

Esteettömyys kuuluu kaikille

 • Se hyödyttää kaikkia, luo sujuvuutta arkeen
 • Se on turvallisuutta ja laatua 
 • Siitä ole haittaa kenellekään
 • Sen huomaa vasta kun se puuttuu

Esteettömyys yhdenvertaistaa
 • Esteetön ympäristö: kaikki pääsevät samoihin paikkoihin ja samoja reittejä pitkin
 • Monikanavainen viestintä: tieto on kaikkien ulottuvilla
 • Osallistuminen: kaikki pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnassa 
 • Asenteet: lähtökohtana pyrkimys toisten huomioimiseen ja yhdenvertaisuuteen

Esteettömyys on kestävää kehitystä
 • Rakennusten elinkaaren aikana niissä toimii monenlaisia ihmisiä
 • On tehokkaampaa ja ekologisempaa suunnitella ja rakentaa huolella esteetöntä kuin korjata jälkeenpäin

Esteettömyys on sopimus, ei mielipide
 • Määräyksiä ja ohjeita sekä suosituksia ja hyviä käytäntöjä
 • Vuosien aikana hioutunut yhteinen sopimus huomioi monenlaisten käyttäjien näkökulmatSivun alkuun