Ihmisten moninaisuus

Tämä osio kertoo ihmisten moninaisuuden laajasta kirjosta. Ympäristö on meille kaikille yhteinen, joten sen tulisi mahdollisimman hyvin palvella meitä kaikkia riippumatta toimintakyvystämme, koostamme tai muusta ominaisuudestamme.

Liikkumis- ja toimimisesteisiä henkilöitä ovat ne, joiden kyky liikkua ja toimia itsenäisesti on sairauden, vamman tai muun syyn takia heikentynyt väliaikaisesti tai pysyvästi. Toimintakyky riippuu myös ympäristön ja tuotteiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Hyvin toteutettu ympäristö helpottaa kaikkien ihmisten päivittäistä elämää, kun taas ahtaat tilat ja kulkuväylät, hissien puuttuminen tai niiden pieni koko ja heikko valaistus voivat aiheuttaa hankaluuksia kenelle tahansa meistä. Monet ihmiset ovat kuitenkin täysin riippuvaisia ympäristön esteettömyydestä.

Jotta voisi välttää ympäristön aiheuttamat esteet, tarvitaan tietoa liikkumis- ja toimimisesteisyydestä ja siitä, mitä pitää ymmärtää ottaa huomioon suunniteltaessa ja toteutettaessa rakennettua ympäristöämme kaikkien kannalta hyväksi, toimivaksi ja turvalliseksi. Tässä osassa esitellään mitoituksen lähtökohtia sekä muita huomioon otettavia tekijöitä, joita erilaiset tilojen käyttäjät mahdollisine vammoineen ja toimintarajoitteineen asettavat rakennetulle ympäristölle.

Vammojen tai sairauksien lisäksi ihmisillä voi olla ominaisuuksia, mitkä aiheuttavat tarpeita fyysiselle ympäristölle, esimerkiksi hyvin lyhyet tai hyvin pitkät ihmiset. Ihmisten keskimitta Suomessa on kasvanut viimeisen 30 vuoden aikana kaksi senttiä, mutta jos tarkastellaan armeijaikäisiä nuoria, niin heidän keskipituutensa on vastaavana aikana kasvanut viidellä sentillä. Nuoret ovat siis entistä pidempiä. (PIKRY, Pieni- ja Isokenkäiset ry) Huomattavan suuri pituus aiheuttaa mahtumisongelman varsinkin liikennevälineissä, erilaisissa katsomoissa jne. Vastaavasti hyvin lyhyillä ihmisillä on ulottumisongelmia.
Sivun alkuun