Lainsäädäntö

Lainsäädäntö-osio sisältää esteettömään rakentamiseen ja liikkumiseen keskeisesti vaikuttavia säädöksiä. Osiossa on mukana myös säädöksiä, joissa välillisesti vaikutetaan toimintaympäristön esteettömyyteen.

Perustuslain 6 § syrjimättömyydestä on perusta muulle lainsäädännölle. Suomessa rakentamista ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki sekä sitä täydentävä asetus. Näistä löytyvät keskeiset rakennetun ympäristön esteettömyyttä koskevat säädökset. Ympäristöministeriön rakentamismääräyskokoelma määrittelee tarkemmin lain ja asetuksen säädöksiä.

Suomi allekirjoitti YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen vuonna 2007 ja sopimus astui voimaan 10.6.2016. Sopimuksen 9. artikla Esteettömyys luettelee laaja-alaisesti toimenpiteitä, joilla saavutetaan kansalaisten yhdenvertaisuus rakennetussa ympäristössä. Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010–2015 sisältää 122 konkreettista toimenpidettä, joilla mm. lisätään vammaisten henkilöiden osallisuutta sekä koko yhteiskunnan esteettömyyttä.
Sivun alkuun