Luontoliikunta

Kaikilla on oikeus luonnossa liikkumiseen!

Tänä päivänä Suomessa rakennetaan paljon erilaisia luontoliikuntakohteita. Joissain paikoissa rakennetaan myös hyviä, toimivia ja esteettömiä kohteita käyttäjien näkemyksiä kuunnellen. Hyvin saavutettavissa olevia, esteettömiä ja kaikille meille soveltuvia luontoliikuntakohteita saadaan aikaiseksi, kun jo kohteen suunnitteluvaiheessa otetaan monipuolisesti erilaiset käyttäjänäkökulmat huomioon. Suunnitteluvaiheessa voidaan esimerkiksi miettiä, miten kohde soveltuu lapsiperheille, ikäihmisille sekä ulkoliikunnan harrastajille, joilla on jonkinlaista erityisen tuen tarvetta. Kun rakennamme kerralla saavutettavissa olevan ja toimivan kohteen, jota ei tarvitse myöhemmin korjata, toimimme kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti.

Esteettömien luontoliikuntakohteiden luokittelua ei ole olemassa. Niinpä jokaista kohdetta tulee tarkastella niistä lähtökohdista käsin, joita kohteen suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa on otettu huomioon. Toisaalta monesta kohteesta on onnistuttu tekemään esteetön myös jälkikäteen tehtävien parannusten avulla. Aivan kaikille soveltuvaa esteetöntä luontoliikuntakohdetta voi olla vaikea löytää, koska esteettömyydellä tarkoitetaan hyvin monenlaisia asioita. Pienten yksityiskohtien huomioimisella kuitenkin saadaan kohteiden käyttäjäryhmäksi entistä monipuolisempi luontoliikkujien joukko. 


Palveluketjun toteutuminen esteettömissä luontoliikuntakohteissa

Rakennettaessa saavutettavissa olevaa ja esteetöntä luontoliikuntakohdetta, tulee huomioida käyttäjän näkökulma. Ei riitä, että rakennetaan pelkkä esteetön kohde, kuten laavu. Suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa täytyy miettiä yksittäisen käyttäjän matka kotiovelta laavulle saakka ja takaisin. Esimerkiksi: Onko kohteesta saatavana riittävästi informaatiota etukäteen, esimerkiksi verkkosivuilta? Voiko käyttäjä jo ennakkoon selvittää kohteen sopivuuden itselleen? Onko matka kohteeseen helppokulkuinen ja selkeästi opastettu? Ovatko parkkipaikat, wc-tilat ym. palvelut esteettömiä? Onko reitti laavulle kuljettavissa itsenäisesti esimerkiksi valkoisen kepin tai pyörätuolin avulla? Mahdollistaako laavun ympäristö omatoimisuuden, esimerkiksi tulen tekemisen? Näiden kysymysten avulla voi tarkastella erilaisia esteettömiä luontoliikuntakohteita. Kaikilla tulee olla oikeus piipahtaa metsän siimekseen laavulle, hakea puuvarastosta puut ja sytyttää nuotio makkaranpaistoa varten. Luonto kuuluu kaikille!   


Heli Laitinen, ELL-koordinaattori, SIU
Kohde-esittelyjä

Alla olevien linkkien kautta pääsee tutustumaan erilaisiin luontoliikuntakohteisiin. Tarkoituksena on esitellä erilaisia ja eri lailla toteutettuja kohteita. On hyvä muistaa, että ne on tehty niiden toteuttamisajankohdan mukaisten esteettömyyskäsitysten ja ohjeiden mukaan. Niiden jälkeen esteettömyystieto on lisääntynyt ja niin määräykset kuin ohjeetkin ovat voineet muuttua.


Esitellyistä kohteista on annettu perustiedot, joiden pohjalta itse kukin voi arvioida, onko kyseinen paikka esimerkiksi itselle sopiva vierailukohde. Suunnittelijoita ja rakentajia varten sivuille on lisätty tietoa nykyisistä aiheeseen liittyvistä rakentamismääräyksistä, -ohjeista ja suosituksista.


Maunulan kuntopolku

Seinäjoen esteetön kuntoreitti

Toimintakeskus Lahdenpohjan laituri

Vasikkavuoman retkeilyalue
Lisätietoja

Esteettä luontoon liikkumaan -hanke, loppuraportti (pdf)


Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Radiokatu 20, 5. krs

00240 Helsinki

044 752 9360

toimisto@vammaisurheilu.fi

Uimalaituri

laiturilta uimaan

sauna

Lapsia ulkoilemassa

opastekyltti

talvinen ulkoilureitti


Kuvat: Mikkelin Seudun Invalidit ry / Kirsi Siiteri ja Marko Suhonen 
Pia Ylisuvanto, Heli Laitinen, Asta Hakso
Helsingin kaupungin rakennusvirasto / Roy Koto

Kuvat ovat nähtävissä isommassa koossa oheisissa kohde-esittelyissä.
Metsähallituksen Luontoon.fi-sivusto


Espoon esteettömät ulkoilureitit


Sivun alkuun