MatkustajainformaatioKuvassa pyörätuolissa istuva mies tutkii informaatioautomaattia Helsingin rautatieasemalla

Kuvassa Helsingin rautatieasemalla sijaitseva julkinen informaatioautomaatti. Laitteita on kahta kokoa ja matalampi soveltuu hyvin käytettäväksi pyörätuolista.


Matkustaja tarvitsee tietoa matkansa kaikissa vaiheissa. Tietoa tarvitaan terminaaleissa, pysäkeillä ja kulkuneuvoissa sekä jo etukäteen matkoja suunnitellessa ja varatessa. Informaatiota täytyy jakaa usealla tavalla niin, että se on kaikkien väestöryhmien saatavilla. Näkö- ja kuulovammaiset henkilöt täytyy erityisesti huomioida. Matkaan sisältyvistä esteettömistä palveluista tulee olla tietoa erikseen saatavilla. Informaation täytyy olla ymmärrettävää.


Poikkeustilanteista täytyy tiedottaa sähköisten palvelujen kautta asema- ja laiturialueella. Näissä tilanteissa on erityisesti huomioitava henkilöt, joiden kuulo- tai näköaisti on heikentynyt. Kuulutusten lisäksi täytyy käyttää visuaalista informaatiota (näyttöpäätteitä, infotauluja jne.).


Sivun alkuun