Pysäkit, terminaalit ja matkakeskukset

Kuva Helsingin rautatieaseman aulatiloista

Matkustajaterminaaleja koskevat Suomen rakentamismääräyskokoelman F1 määräykset esteettömästä rakentamisesta. Yleensä terminaalit ovat esteettömiä ja helppokulkuisia jo senkin takia, että silloin suuret ihmisvirrat kulkevat ja toimivat terminaalissa mahdollisimman vaivattomasti. Terminaalissa täytyy kaikkien matkan vaiheiden olla esteettömiä. Tämä tarkoittaa saapumista terminaaliin, siirtymistä terminaalirakennukseen, terminaalin oheistoimintoja, odotustiloja, siirtymistä kulkuneuvoon, kulkuneuvosta poistumista sekä jatkoyhteyksiä.


Kuvassa pyörätuolissa istuva mies siirtymässä kuljetuspalvelun autoon laivaterminaalin pääsisäänkäynnin luona
Terminaalien pääsisäänkäyntien läheisyydessä on yleensä esteettömiä pysäköintipaikkoja, ja sisäänkäyntien välittömään läheisyyteen on mahdollista pysähtyä. Reitti pysähtymispaikoilta sisäänkäynnille täytyy olla esteetön.


Pyörätuolia käyttävä nainen kelaa luiskaa pitkin Helsingin makasiiniterminaaliin
Kuvassa oleva luiska Helsingin Makasiiniterminaalin sisäänkäynnille on riittävän leveä ja siinä on käsijohteet kummallakin puolella luiskaa. Luiska on myös katettu. Luiskan lisäksi on oltava portaat.


Pyörätuolia käyttävä nainen tulee sisälle terminaalin leveistä liukuovista
Terminaalien ovien täytyy olla leveitä ja automaattisia, kuten kuvassa. Lasioviin täytyy asentaa 1400-1600 korkeuteen havaintomerkit sekä kokonaan lasia oleviin oviin näiden lisäksi 1000 mm korkeudelle havaintomerkit. Oven alaosassa täytyy olla 300 mm korkuinen ns. potkulevy. Ovien täytyy erottua lasisesta seinärakenteesta selvästi esimerkiksi puitteiden avulla. Oven edustan täytyy olla tasainen vähintään 2000 mm:n leveydeltä.


Kuvassa opasteet terminaalin wc-tiloihin


Kuvassa opasteet eri porteille terminaalissa
Terminaalien opasteiden täytyy olla suurikokoisia ja selkeitä. Opasteiden on erotuttava ympäristöstä. Opasteet sijoitetaan selvästi havaittavaan paikkaan. Kulkuväylien yläpuolella opasteet sijoitetaan vähintään 2,2 m:n korkeuteen, jolloin niihin ei törmätä.


Kuvassa akasiiniterminaalin liikuntaesteisille tarkoitetun wc:n ovi
Terminaalien oheistilojen täytyy olla esteettömiä. Kuvassa Helsingin Makasiiniterminaalin esteetön wc-tila, joka sijaitsee lähellä sisäänkäyntiä. Opasteena oleva ulkoneva kilpi on sijoitettu tarpeeksi korkealle ja lisäksi hyvin havaittavaan paikkaan.


Lipuntarkasuspiste ennen laivaan nousemista
Lipuntarkastuspiste on merkitty selkeillä opasteilla ja kulkuväylät ovat riittävän tilavia.


Kolme pyörätuolia käyttävää henkilöä kelaamassa matkustajasiltaa pitkin kohti laivaa
Siirtyminen kulkuvälineeseen täytyy suunnitella esteettömäksi. Kuvassa matkustajasilta laivaan Helsingin Makasiiniterminaalissa. Kulkuväylä on tarpeeksi leveä ja valoisa.


Sivun alkuun