Asuminen ja rakentaminen

ARVI – asuntojen arviointimenetelmä > ks.   RT Esteettömyystieto

Asuntomessujen Esteetön asunto -sivut
Sivuille on koottu tietoa esteettömän asunnon suunnittelun tueksi.

Projektin tehtävänä on neuvoa taloyhtiöiden asukkaita, isännöitsijöitä ja hallitusten jäseniä sekä käydä yhtiökokouksissa kertomassa hissien suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Tietoa terveellisestä ja puhtaasta asumisesta. 

Ympäristöministeriön kehittämisohjelma vuosille 2013-2017.

Tapahtumien saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkistuslista.

Tietoa mm. esteettömästä kuunteluympäristöstä. 

Tietoa rakennetun ympäristön ja tiedonsaannin esteettömyydestä sekä palveluiden saavutettavuudesta.  

Palvelu helpottaa ja nopeuttaa suunnittelijoiden työtä tilojen mitoituksessa ja materiaalien valinnassa, kun tavoitteena on esteettömyyden toteutuminen asuinympäristössä ja parempi suunnittelun laatu. Suunnittelija saa palvelusta kohdekohtaisen tarkistuslistan esteettömyysvaatimuksista ja suunnitteluohjeita. Palvelua voi käyttää maksutta. 

Tietoa mm. asumisen apuvälineistä. 

Tietoa hissien rakentamisesta, kunnossapidosta, käytöstä ja turvallisuudesta. 

Toimiva koti DoMedi on informaatiokeskus ja myyntinäyttely, jossa voi kokeilla esteettömän ja turvallisen asumisen ratkaisuja, teknologiaa, apuvälineitä ja tuotteita.

Työterveyslaitoksen sivustolta löytyy mm. työympäristön esteettömyyden arviointilomake ja tietoa esteettömistä ratkaisuista. 

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonnan sivut.
Sivun alkuun