Esteettömyystoimijoita

Kotimaisia esteettömyystoimijoita

Esteettömyyden kokonaiskonsepti rakentamisen ammattilaisille ja rakennuttajille.

Valtakunnallinen esteettömyyden edistäjänä toimiva järjestö. 

Fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö.

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE
Osa Invalidiliiton järjestö- ja vaikuttamistoimintaa, joka mm. tiedottaa, kouluttaa, ohjaa ja neuvoo esteettömyysasioissa.

Kansainvälinen vammaisten ihmisten luovuutta edistävä verkosto. 

Kansalais- ja kuntoutusjärjestö, joka toimii huonokuuloisten, kuuroutuneiden ja tinnituksesta kärsivien osallistumisen ja vuorovaikutuksen edistämiseksi. 

Eri tavoin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö. 

Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestö, joka edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityispalveluja ja toimii näkemisen asiantuntijana Suomessa. 

Tietoa rakennetun ympäristön ja tiedonsaannin esteettömyydestä sekä palvelujen saavutettavuudesta.

Verkosto levittää DfA-tietoa sekä yrityksille että julkiselle sektorille saavutettavien tuotteiden, palvelujen ja ympäristöjen kehittämiseksi. 

Tietoa mm. asumisesta ja asuntopolitiikasta.


Ulkomaisia esteettömyystoimijoita


Adaptive Environments (AE)

Kansainvälinen järjestö, jonka tavoitteena on suunnittelun avulla laajentaa kaikkien ihmisten toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia. Sivustolla on artikkeleita mm. kaikille sopivasta suunnittelusta (Universal Design). 


Adaptive Environments research group, University of Copenhagen

Kööpenhaminan yliopistossa toimiva monitieteinen tutkimusryhmä, joka tutkii mm. rakennettua ympäristöä.


Association Nationale pour le Logement des Personnes Handicapées (ANLH)

Belgialainen organisaatio, joka toimii rakennetun ympäristön esteettömyyden edistämiseksi.


De Handikappades Riksförbund
Ruotsalainen liikuntavammaisten järjestö. Tietoa mm. fyysisen ympäristön esteettömyydestä. Järjestöllä on myös omat sivut nuorille.

De Samvirkende Invalideorganisationer
Tanskalainen vammaisjärjestöjen kattojärjestö.

Euroopan komission esteettömyyssivut
Tietoa aihealueittain EU:n tehtäväkentästä esteettömän yhteiskunnan saavuttamiseksi.

European Design for All e-Accessibility Network
Verkosto vaikuttaa tietoyhteiskunnan saavutettavuuden parantamiseksi.

European Disability Forum (EDF)
Eurooppalainen vammaisjärjestöjen kattojärjestö, joka edustaa yli 50 miljoonaa vammaista ihmistä. Sivustolla on tietoa mm. syrjimättömyydestä, työllisyydestä ja liikkumisesta.

Europe for All
Verkkosivusto, johon on koottu tietoa esteettömistä matkailukohteista ja -palveluista Euroopassa.

European Institute for Design and Disability (EIDD)
Organisaatio edistää ihmisten elämänlaatua muotoilun keinoin Design for All -periaatteen mukaisesti. Sivustolta löytyy tietoa mm. tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. 


Funka
Ruotsalainen organisaatio, joka edistää tiedonsaannin ja tieto- ja viestintäteknologian saavutettavuutta.


Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons (FFO)
Norjalainen vammaisjärjestöjen yhteistyöorganisaatio.

Handikappförbunden
Ruotsalainen vammaisjärjestöjen kattojärjestö. Sivustolla on tietoa mm. esteettömyysprojekteista.

Myndigheten för Delagtighet
Ruotsin valtion toimintaorganisaatio, joka edistää kaikkien ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa.

Nordiska samarbetsorganet för handikappfråfor (NSH)
Pohjoismainen vammaisasiain yhteistyöelin. Sivustolla on paljon tietoa mm. erilaisista projekteista ja verkostoista, lisäksi muutamia suomenkielisiä sivuja.

Design för alla.se
Ruotsalainen hanke, joka edistää ympäristöjen, tuotteiden ja palvelujen saavutettavuutta.

Öryrkjabandalag Íslands
Islantilainen vammaisjärjestöjen yhteistyöorganisaatio.


Sivun alkuun