Hissit ja muut tasonvaihtolaitteet

Suomen Rakentamismääräyskokoelma (RakMk),
Osa F1, Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet 2005 (otteita)

Kohta 2.2 Taso-erot
2.2.1 Määräys
"Toiminnallisesti toisiinsa yhteydessä olevien kerrostasojen välillä tulee olla pyörätuolin ja pyörällisen kävelytelineen käyttäjälle soveltuva hissi tai muu kiinteästi asennettu pyörätuolin ja pyörällisen kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilöiden nostoon tarkoitettu laite, ellei yhteyttä ole mahdollista järjestää toisiinsa liittyvillä luiskilla ja tarvittavilla luiskien välitasanteilla. Milloin kerroskorkeuden mittainen tai tätä suurempi tasoero järjestetään porrasyhteydellä, liikkumisesteetön yhteys on järjestettävä hissillä."

2.2.2 Määräys
"Pyörätuolin, pyörällisen kävelytelineen sekä avustavan henkilön tilantarpeelle mitoitetun hissin korin tulee olla vähintään 1100 mm leveä ovisivultaan ja syvyydeltään 1400 mm."

RakMk Osa F1 Esteetön rakennus

Suomen Rakentamismääräyskokoelma (RakMk)
Osa G1, Asuntosuunnittelu, määräykset ja ohjeet 2005 (otteita)

Kohta 4.2 Kulkuyhteydet
4.2.1 Määräys
"Kerrostalossa, jossa käynti asuinhuoneistoihin on sisääntulon kerrostaso mukaan lukien kolmannessa tai sitä ylemmässä kerroksessa, porrasyhteys asuinhuoneistoihin on varustettava pyörätuolin ja pyörällisen kävelytelineen käyttäjälle soveltuvalla hissillä. Mikäli käynti rakennukseen on kerrostasojen välissä, sisääntulon kerrostasona on pidettävä näistä alempaa. Hissiyhteyden on lisäksi ulotuttava ullakolle ja kellarikerrokseen, mikäli niissä on asumista palvelevia tiloja."

RakMk Osa G1, Asuntosuunnittelu


Suosituksia ja ohjeita

Jos tasoero on suurempi kuin metri, suositellaan luiskan sijasta tai lisäksi pyörätuolihissiä tai hissiä. Hissin tulee olla riittävän suuri, jotta pyörätuolilla tai rollaattorilla liikkuva voi sitä käyttää. On hyvä, jos hissikori on niin suuri, että siinä voi kääntyä em. apuvälineillä. Jos hississä on vain yksi ovi, oven tulee olla lyhyemmällä seinällä ja oviaukon vapaan leveyden on tällöin oltava vähintään 900 mm. Hissikorin minimimitat ovat tällöin leveys 1100 mm ja syvyys 1400 mm. Tämän kokoisessa hississä ei mahdu kääntymään ympäri pyörätuolilla tai rollaattorilla. Rollaattorilla ei ole mahdollista peruuttaa ulos hissistä kuten pyörätuolilla.


Suurissa kerrostaloissa on järkevää valita hissi, jonka korin sisämitat ovat 2100 x 1400 mm. Tällaiseen hissiin mahtuvat paarit ja huonekalujen kuljettaminen on helppoa. Sekä pyörätuolilla että rollaattorilla on mahdollista kääntyä ympäri tämän kokoisessa hississä. Hissiin mahtuu kerrallaan kaksi pyörätuolia.


Hissin ovet

Hissin oviaukon vapaa leveys on vähintään 850 mm, automaattiovisissa standardihisseissä yleensä 900 mm. Hissiin asennetaan automaattiset liukuovet lyhyelle seinälle. Mikäli hissin molemmissa päissä on ovi, kuilun mitat kasvavat riippuen valmistajasta ja valitusta ovityypistä. Mikäli ovi sellaisessa hissikorissa, jonka leveys on 1100 mm, on hissikorin pitemmällä seinällä, oviaukon vapaan leveyden tulee olla vähintään 1200 mm. Hissin pysähtymistarkkuuden tulee olla +-10 mm.


Hissin edessä tulee olla tilaa pyörätuolin kääntämiseen ympyrä, jonka halkaisija on vähintään 1500 mm. Jos hissin oven leveys on vain 850 mm, otetaan huomioon, että ovesta on voitava ajaa kohtisuoraan.

Piirroskuva hissin edustalle varattavasta pyörätuolin pyörähdysympyrästä

Kääntöovi suunnitellaan siten, että se voidaan avata myös kaukosäätimen avulla. Oven kääntymiskuvion voi merkitä lattiaan väri- ja materiaalikontrastin avulla. Hissin löytymistä helpottaa, kun ovet erottautuvat väreiltään ja kontrasteiltaan selkeästi seinäpinnasta.

Valokuva Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksen hisseistä


Hissin painonapit

Hissin kutsunappi ja hissikorin painonapit sijoitetaan pyörätuolin käyttäjän ulottuville 900-1100 mm lattiasta ja vähintään 400 mm nurkasta. Suositeltava on vaakasuora painonappirivi. Painonappien käyttöä helpottaa nappipaneelin kääntäminen ulkonemaan seinästä 45 asteen kulmassa.


Tärkeää on, että uloskäyntikerroksen painonappi on väriltään poikkeava, esimerkiksi vihreä, ja 5 mm enemmän koholla kuin muut painonapit. Tärkeää on myös se, että painonapit ovat riittävän suuret ja niissä käytetään kohonumeroita, joissa on hyvä värikontrasti.


Hissikorin varusteet

Hissi tulee näkövammaisia varten varustaa kerrosten numeron ilmoittavalla puhesyntetisaattorilla.


Hissikori varustetaan 900 mm korkeudella sijaitsevilla käsijohteilla. Käsijohde on halkaisijaltaan 30-40 mm suuruinen pyöreä tai pyöristetty profiili, jonka etäisyys seinästä on 45 mm.


Peili voidaan asentaa hissikorin takaseinään siten, että sen alareunan korkeus lattiasta on vähintään 300 mm. Hissiin voidaan asentaa kääntöistuin, jonka korkeus on 500 mm lattiasta. Istuimen syvyys on 300-400 mm.

Piirroskuva hissikorin varusteista


Hissin valaistus

Hississä ja sen edustalla tulee olla hyvä valaistus, jonka voimakkuus on vähintään 200 lx. Heikkonäköisille suositellaan valaistusvoimakkuudeksi 300 lx.Teksti: Esteetön asuinrakennus, VYP. Invalidiliiton esteettömyysprojekti on muokannut tekstejä marraskuussa 2006.
Kuvat: Esteettömät liikuntatilat 2002 CD-ROM, Ongelma vai haaste CD-ROM ja Esteetön asuinrakennus, VYP sekä Invalidiliiton esteettömyysprojekti.

Lisätietoja

Esteettömiä ratkaisuja -opas: Hissit
(pdf, 1,6 Mt)

Valtakunnallinen hissihanke Hissi -Esteetön Suomi 2017

Taloyhtio.netin hissisivusto

Suomen Hissiyhdistys ry:n Hissiopastusta-sivut

EU:n säädöksiä:
Hissidirektiivi (1995/16/EY)
Uusi konedirektiivi ja hissidirektiivin muutos (2006/42/EY) (pdf) 


Valokuva Rickhardinkadun kirjaston hissikuilusta
Helsingin Rickhardinkadun kirjaston jälkiasennushissin hissitorni rakennettiin rakennusrungon ulkopuolelle tyyliä mukaillen. 

Sivun alkuun