Kaavoitus

Näkymä pientaloalueelta


Maankäytön suunnittelun tavoitteena on säädellä alueiden käyttöä ja rakentamista ja siten luoda mahdollisimman hyvin toimivia elinympäristöjä. Kaavoituksessa tulee huomioida kaikki kuntalaiset, palvelujen saatavuus ja esimerkiksi joukkoliikenteen hyvät toimintaedellytykset.

Maakuntakaavassa tai yleiskaavassa määritellään jo varhaisessa vaiheessa esimerkiksi tielinjaukset ja -varaukset, vaikka ne aiottaisiinkin käytännössä toteuttaa vasta vuosien kuluttua. Jos kaavaan haluaa saada muutoksia läpi, on muutosehdotukset tehtävä ajoissa. Muutosehdotuksia voivat tehdä niin yksittäiset kansalaiset kuin kansalaisjärjestötkin.

Sivun alkuun