Kalusteet ja varusteet

Suomen Rakentamismääräyskokoelma (RakMk),
Osa F1, Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet 2005 (otteita)

Kohta 3.1 Yleistä
3.1.1 Määräys
" Rakennuksen pääasiallisen käytön mukaisten tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen, varusteiden ja laitteiden tulee olla myös liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden käyttöön soveltuvia."

RakMk Osa F1 Esteetön rakennus

Siivousta helpottamaan on hyvä valita mahdollisimman sileitä ja nihkeäpyyhintää kestäviä pintoja. Lisäksi tekstiilit on hyvä olla vesipesun kestäviä.


Palvelutiskien, katsomoiden sekä liikuntatilojen kalusteista ja varusteista kerrotaan julkisia rakennuksia käsittelevässä osiossa.

Lisätietoja

Esteettömiä ratkaisuja – kuvitettu opas rakennusten suunnitteluun ja korjausrakentamiseen:
Palvelutiskit, kalusteet
(pdf, 1,1Mt)

Sivun alkuun