Kulkuväylät

Kulkuväylät tulee mitoittaa siten, että pyörätuolilla pääsee kulkemaan. Vapaan yksikaistaisen kulkuväylän leveyden tulee olla vähintään 900 mm, oviaukoissa voidaan hyväksyä 850 mm, jos ovesta päästään ajamaan kohtisuoraan. Mikäli kulkuväylä kääntyy, kääntymiskodassa tarvitaan pyörätuolia varten väljennys. Jos kulkuväylän leveys on 1200 mm, se voi kääntyä suorassa kulmassa ilman pyörätuolille tarvittavaa väljennystä kääntymiskohdassa. Mitoitettaessa kulkuväyliä voidaan käyttää apuna ohjeellista pyörätuolin kääntöympyrää, jonka halkaisija on 1500 mm. Jotta kaksi pyörätuolia mahtuu kohtaamaan, väylän leveyden tulee olla vähintään 1800 mm.


Kulkuväylän tulee olla kova, tasainen ja luistamaton. Kaltevuutta ei saa olla kuin kulkusuuntaan. Sivukaltevuutta saa olla enintään 2 %. Kulkusuuntaan suositeltava enimmäiskaltevuus on 5 %, luiska saa kuivissa sisätiloissa olla enintään 8 % ja lattia märkätiloissa enintään 2 % kalteva.


Keppien, kainalosauvojen tai rollaattorin kanssa liikkuvat henkilöt eivät tarvitse yleensä enempää tilaa kuin pyörätuolin käyttäjät. Kuitenkaan rollaattoria käytettäessä peruuttaminen ei ole mahdollista. Keppien tai sauvojen kanssa on usein parempi kulkea loivia portaita kuin luiskaa pitkin varsinkin, jos nilkat ovat jäykät.


Kävelevien henkilöiden kannalta tärkeitä ovat märkänäkin luistamattomat lattiapinnat kulkuväylillä. Ikävän yllätyksen ja kompastumisvaaran voi aiheuttaa tilanne, jossa kulkuväylän materiaalien kitkat poikkeavat suuresti toisistaan.


Levähdyspaikkoja on oltava riittävän tiheässä, ulkotiloissa suositeltava enimmäisetäisyys on 50 metriä. Istuimia tulee olla riittävästi eri korkeuksilla.


Näkövammainen henkilö voi pitkän valkoisen kepin avulla havaita esteet, jotka ulottuvat alas asti. Sen sijaan sivusta tai ylhäältä kulkuväylälle ulottuvat esteet ovat vaarallisia. Kulkuväylän vapaan korkeuden tulee olla vähintään 2200 mm. Jos esteitä ei voida poistaa, niihin törmääminen estetään suojakaiteiden tai kalusteiden avulla. Keppitekniikkaa liikkuessaan käyttävä henkilö tarvitsee 1000 mm levyisen kulkuväylän. Opaskoiran kanssa väylän leveys on 1100 mm ja oppaan kanssa liikuttaessa 1200 mm.


Näkövammaiset henkilöt käyttävät liikkuessaan avuksi erityisesti kuulo- ja tuntoaistia. Melu vaikeuttaa opastavien äänimerkkien ja kulkuväylään rajoittuvien pintojen heijastamien äänten kuulemista. Suunnistautumista kuulon perusteella auttaa, jos kulkuväylä rajoittuu rakennukseen tai aitaan. Heikkonäköiset käyttävät näön jäänteitä ja heille valaistus on erittäin tärkeä. Valaisimet tulee sijoittaa samalle puolelle kulkuväylää yhtenäiseksi riviksi. Valaisimet eivät saa häikäistä. Pysäkit ja suojatiet, samoin kuin opasteet, on valaistava erityisen hyvin.


Erilaisia pintamateriaaleja voidaan käyttää opastamaan ja varoittamaan. Kulkuväylillä ja avoimissa tiloissa voidaan opastaa ja varoittaa erityisesti näitä tarkoituksia varten suunnitelluilla kohokuviolaatoilla. Kupolinmuotoiset kohoumat varoittavat ja kohoraidat näyttävät suunnan. Kohoumien korkeus on 5 mm.Lisätietoja

Esteettömän rakentamisen ohjeet (SuRaKu)

Ulkotilojen esteettömyyden kartoitus- ja arviointiopas
(pdf, 8,7 Mt)

Esteettömiä ratkaisuja -opas:
Sisäänkäynnit, pihajärjestelyt (2 Mt)

Kulkuväylistä määrätään ainakin seuraavissa Suomen Rakentamis-määräyskokoelman osissa:

Osa F1 Esteetön rakennus (pdf)

Osa F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus (pdf)

Osa G1 Asuntosuunnittelu (pdf)

Sivun alkuun