Opasteet ja symbolit, ISA-symboli

Opasteet, kuten talon ja portaan numero, nimikilpi ja summeritaulu, suunnitellaan eri tavoin liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden toiminnalliset vaatimukset huomioon ottaen. Taloa ja porrasta osoittavat opasteet sijoitetaan tontin sisääntulon, esimerkiksi portin yhteyteen helposti löydettävään paikkaan sekä sisääntulon yhteyteen.


Kulkuväylien yläpuolelle tulevat opasteet sijoitetaan niin, että törmäysvaaraa ei ole. Oikea korkeus kulkuväylän pinnasta on 2200-2400 mm. Kulkuväylien sivuilla opasteet sijoitetaan 1400-1600 mm korkeudelle. Opaste oven yhteydessä tulee sijoittaa seinään oven aukeavalle puolelle, ei itse oveen. Numerot ja kirjaimet tehdään kohokuvioina, joissa on selvä kontrasti. Numerot ja nimikilvet sijoitetaan silmän korkeudelle 1400-1600 mm maasta, painonapit taas pyörätuolin käyttäjän ulottuville 850-1100 mm maasta ja vähintään 400 mm etäisyydelle nurkasta. 

Piirroskuva opasteiden sijoituksesta oveen nähden

Summerissa tulee olla äänimerkin lisäksi valomerkki. Asuntojen numerot tulee merkitä summeritauluun kohonumeroina, joiden korkeus on vähintään 15 mm ja jotka ovat 1 mm koholla. Numeron poikkileikkauksen tulee olla muodoltaan ylösalaisin käännetty pyöristetty v-kirjain. Kontrastin tulee olla hyvä. Numerojen ja kirjainten lisäksi voidaan lapsia ja kehitysvammaisia ajatellen käyttää kuvasymbolia. Opaste ei saa olla esteenä kulkureitillä, myöskään sitä lukeva henkilö ei saa estää ohikulkua.


Parhaiten erottuvat mustat kirjaimet ja numerot valkoiselta pohjalta. Mikäli opaste on sisältäpäin valaistu, pohjan on oltava tumma ja kirjainten vaaleat.


Näkövammaisten henkilöiden kannalta on tärkeää, että opasteen kuviot voi tunnistaa sekä heikon näön avulla että sormin tunnustellen. Kohokuvioiden on oltava selkeitä. Sisäänkäyntiin voidaan asentaa opastava äänimerkkilaite näkövammaisia henkilöitä varten. Suunnistautumista pihassa auttaa esimerkiksi suihkulähteen soliseva ääni.


Esimerkkejä erilaisista opasteista

Valokuva kolmiulotteisesta opasteesta

Näkövammaisten Keskusliiton palvelu- ja toimintakeskus Iiriksen tiloista on toteutettu kolmiulotteinen kosketeltava opaskartta näkövammaisia palvelemaan. Kartta on sijoitettu rakennuksen aulatiloihin perinteisen seinäopasteen alle.


induktiosilmukka_iec.png : 17 kB

Induktiosilmukan IEC-standardin mukainen symboli.


Lisää esimerkkejä löytyy Helsingin kaupungin Helsinki kaikille -projektin Kuvasymbolit-sivustolta
international_symbol_of_access_2_pieni.jpg : 21 kB
ISA-symboli


Lisätietoja opasteista:

Näkövammaisten liiton esteettömyys-sivuilta kohdasta Opasteet ja ohjaavat materiaalit

Esteettömiä ratkaisuja -opas (pdf, 1,8 Mt)

Ulkotilojen esteettömyyden kartoitus- ja arviointiopas (pdf, 8,7 Mt)

RT ohjekortti Kiinteistön opasteet, tilattavissa Rakennustiedosta

Sivun alkuun