Rakennetun ympäristön kartoittaminen

Rakennetun ympäristön kartoittaminen (ESKEH)

Invalidiliiton ESKEH-projekti (2007–2009) kehitti rakennetun ympäristön esteettömyyden kartoitusmenetelmän, johon kuuluvat kartoituslomakkeet ja -kriteerit sekä opas kartoituksen suorittamiseen. Projektia rahoittivat RAY (Raha-automaattiyhdistys) ja Helsinki kaikille -projekti.


ESKEH-kartoituslomakkeet ja -opas


Luonto-ESKEH

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE teki vuoden 2014 aikana Helsingin kaupungin toimeksiannosta luontoreittien esteettömyyskartoituslomakkeet ja niihin liittyvät kriteerit sekä oppaan kartoittajalle. Kartoitusmenetelmä ja kriteeristö pohjautuvat Invalidiliiton ESKEH-kartoitusmenetelmään.


Luonto-ESKEH-kartoituslomakkeet ja -opas

Sivun alkuun