Sisäänkäynnit

Rakennusten sisäänkäynnit suunnitellaan siten, että ne soveltuvat myös liikkumisesteisille. Jos maanpinnan ja sisäänkäynnin lattian välillä on tasoero, sisäänkäynnissä käytetään asianmukaisesti suunniteltua luiskaa, joka johtaa maanpinnan tasosta sisääntulotasanteelle. Tasoero saa kuitenkin olla enintään 500 mm, jottei luiska muodostuisi kohtuuttoman pitkäksi.


Luiskaa käytettäessä on huolehdittava siitä, ettei ulko-ovi aukea luiskan käyttäjän esteeksi tasanteella. Luiska suunnitellaan yleensä nousevaksi mutta se on mahdollista suunnitella myös kulkemaan alaspäin maanpinnan tasosta sisäänkäyntitasolle. Tällöin tulee luiska ja ovenedustan tasanne lämmittää ja tasanne viemäröidä erityisen hyvin.

Valokuvassa Johanneksen-kirkon esteetön sisäänkäynti


Sisäänkäynnin yläpuolinen katos tai sisäänkäyntisyvennys on hyvä ratkaisu sillä se helpottaa näkövammaisen suunnistautumista ja suojaa sateelta. Katos suunnitellaan niin, ettei siinä ole törmäysvaaraa aiheuttavia rakenteita.


Mallikelpoinen sisäänkäynti katoksineen, valaistuksineen, kaiteineen jne.


Sisäänkäyntien valaistus

Sisäänkäynti valaistaan hyvin. Varjoja ei saa muodostua opasteiden, ovipuhelimen, summerin tai lukon kohdalle.


Sisäänkäyntien ja niihin johtavien mahdollisten portaiden tulee erottua hämärässä ja pimeässä selkeästi muusta ympäristöstä. Ulko-oven edustalla pitäisi valoa olla vaakasuoraan mitattuna 75 cm korkeudella keskimäärin 300 luksia.


Sisäänkäyntien valaistuksessa tulee erityistä huomiota kiinnittää valon suuntaukseen. Ulko-oven ja sen välittömän lähistön pitää erottua selkeästi, mutta valo ei saa häikäistä sisäänkäyntiä kohti kulkevaa henkilöä. Häikäisysuojauksessa tulee ottaa huomioon myös lapset ja pyörätuolia käyttävät, jotka katsovat sisäänkäyntiä alempaa, kuin seisovat aikuiset. 


Sisäänkäyntivalaistuksen laatua parantaisi rakennuksen valaiseminen laajemmaltikin, jolloin ulko-oven seutu tehokkaammin valaistuna erottuisi, mutta luminanssijakauma olisi edullisempi herkästi häikäistyvien kannalta.

Piha-alueella paras ratkaisu olisi sellainen, jossa valon määrä lisääntyy asteittain rakennuksen sisäänkäyntiä lähestyttäessä.


 

 

 

Sivun alkuun