Tarkistuslistoja

Tälle sivulle on koottu erilaisia esteettömyyden kartoituslomakkeita ja tarkistuslistoja. Lomakkeet ja tarkistuslistat ovat eri tahojen kehittämiä, ja useimmiten ne on tehty tiettyyn tilanteeseen, yksittäistä tarvetta varten.

Tilojen esteettömyyden tarkistuslista aistit huomioiden. Lomake on laadittu Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Autismi- ja Aspergerliiton yhteistyönä.

Asiakaspalvelutilojen esteettömyyden 
tarkistuslista (word, 636 kt) ja täyttöohje (word, 657 kt) 
tarkistuslista (rtf, 17 Mt) ja täyttöohje (rtf, 17 Mt)
Invalidiliitto

Esteettömyyden itsearviointi taloyhtiössä
Taloyhtiö.net-palvelun esteettömyyskortti

Esteettömän asumisen tarkistuslista (rtf, 37 kt)
Invalidiliitto

Työterveyslaitoksen arviointimenetelmä ESTE-arviointilomakkeella.Luontomatkailukohteiden esteettömyyden tarkistuslista (excel, 241 kt) ja johdanto lomakkeeseen (word, 535 kt) Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskuksessa (ISAK) kehitetty arviointilomake.

Lisää esteettömyyden tarkistuslistoja löytyy mm. Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivulta 


Helppo liikkua -kriteerit

Helppo liikkua on Invalidiliiton toiminnallinen kampanja, jossa etsitään paikkoja, joissa on helppo tai hankala liikkua. Yritykset ja yhteisöt voivat hakea Helppo liikkua -tunnusta Invalidiliitolta. Invalidiliitto myöntää Helppo liikkua -tunnuksen hakijoille, jos palvelu tai kohde täyttää Invalidiliiton laatimat kriteerit.Sivun alkuun