Lausuntopyyntö toimenpideohjelmasta Liikenteen ja viestinnän palvelut esteettömiksi

5.4.2017

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää asiasta kiinnostuneilta tahoilta lausuntoa toimenpideohjelmasta: Liikenteen ja viestinnän palvelut esteettömiksi. Toimenpideohjelma 2017-2021. 


Toimenpideohjelman tavoitteena on etsiä konkreettisia keinoja, joiden avulla liikenteen ja viestinnän esteettömyyttä ja kaikille soveltuvuutta voitaisiin parantaa niin, että mahdollisimman moni voisi iästä, toimintarajoitteesta tai esimerkiksi kielestä riippumatta hyödyntää nykyisiä ja uusia digitaalisia palveluja. 

Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten virastot voisivat edistää näiden palvelujen käytettävyyttä ja lisätä operaattorien tietoisuutta asian merkityksestä ja olemassa olevista esteettömistä liikennepalveluista. Toimenpideohjelmalla edistetään hallituksen kärkihankkeen digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen (Digi 2) toteutumista ja hyväksyttävyyttä.

Lausunto pyydetään toimittamaan 12.4.2017 mennessä liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon
sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Lisätietoa asiasta antavat hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin (puh. 0295 342544) ja
neuvotteleva virkamies Mikael Åkermarck (puh. 0295 3423699).


Lausuntopyyntö liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla


Sivun alkuun