Esteettömyyskartoittajakyselyn tulokset ja arvonnan voittajat

18.5.2017

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn toteuttamassa kyselyssä tavoitteena oli saada tietoa ESKEH-esteettömyyskartoittajakoulutuksen käyneiden henkilöiden kartoitusaktiivisuudesta ja kerätä palautetta sekä koulutuksen sisällöstä että ESKEH-esteettömyyskartoitusmenetelmästä. Esteettömyyskartoittajille suunnattuun kyselyyn vastasi yhteensä 34 esteettömyyskartoittajaa. Suurin osa vastaajista oli suosittanut kartoittajakoulutuksen muutaman viime vuoden aikana.


Pääsääntöisesti kartoituksia oli vastanneille kertynyt 1-5 kappaletta, ja suurin osa heistä oli suorittanut viimeisimmän esteettömyyskartoituksen parin viime vuoden aikana. Kyselyn vastausten mukaan eniten kartoituksia oli tehty terveydenhuollon rakennuksissa, palvelutaloissa ja muissa vastaavissa tiloissa, julkisen hallinnon ja seurakunnan rakennuksissa sekä oppilaitoksissa ja liikuntapaikoissa. 


ESKEH-kartoittajakoulutukseen oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä; sen sisältöä pidettiin kattavana sekä monipuolisena. Suurimmaksi osaksi koettiin koulutuksen antavan riittävät valmiudet esteettömyyskartoitusten suorittamiseen. Menetelmään oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä, mutta kritiikkiäkin annettiin esimerkiksi ESKEH-menetelmän raskaasta käytettävyydestä. Kyselyyn vastanneet esteettömyyskartoittajat ilmaisivat myös toiveen esteettömyysaiheiselle lisäkoulutukselle. ESKEssä huomioidaan kyselyn vastaukset ESKEH-koulutusta kehitettäessä. 


Kyselyyn vastanneista henkilöistä arvottiin kaksi onnekasta, jotka saivat palkinnoksi Invalidiliiton vedenpitävät kassit Helppo liikkua -kuosilla. Arvonnan voittajat ovat Hanna Ylitalo sekä Päivi Raittila. Palkinnot on postitettu voittajille.


ESKE ylläpitää listaa esteettömyyskartoittajista


Esteettömyyskartoitus on työkalu rakennuksen tai ulkotilan esteettömyyden nykytilan arviointiin sekä kehittämiseen. 


Sivun alkuun