Toimijaverkosto

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE koordinoi kaikille avointa ja maksutonta toimijaverkostoa, jonka jäseneksi voi liittyä kuka tahansa rakennetun ympäristön esteettömyydestä kiinnostunut henkilö.


Verkoston jäsenet

  • saavat ESKEn uutiskirjeen sähköpostiinsa 
  • saavat ensimmäisinä tiedon koulutus- ja verkostoitumispäivistä sekä pääsevät vaikuttamaan niiden sisältöön 
  • voivat esitellä omia esteettömyyshankkeitaan verkostotiedotteessa sekä www.esteeton.fi -verkkosivuilla. 

Mikäli haluat saada ajankohtaista tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä, tapahtumista, eri toimijoiden hankkeista, uusista julkaisuista tai haluat jakaa omaa tietämystäsi muille, liity toimijaverkostoon ilmoittautumalla sähköpostiosoitteeseen eske@invalidiliitto.fi.


Invalidiliiton Esteettömyysprojekti (2005–2008) aloitti verkoston kokoamisen helmikuussa 2006 järjestetyssä ensimmäisessä verkostoseminaarissa. Jäseniä verkostossa on nyt vuoden 2017 alkupuolella noin 720.

Sivun alkuun