Tillgänglighet är kvalitet, som tillhör alla


Tillgängligheten är en vid helhet, som möjliggör att alla människor kan bo hemma, arbeta samt smidigt delta i bland annat fritidsintressen, kultur och utbildning. Tillgänglighet betyder nåbara tjänster, användbar utrustning, klar information och möjlighet att delta i beslut som berör en själv. Tillgänglighet hör till jämlikheten och är en del av den hållbara utvecklingen.

Tillgänglighet handlar inte bara om att kunna röra sig utan hinder. Den beaktar också till exempel sådant som har att göra med seendet, hörandet samt vanlig och elektroniska kommunikation. Tillgänglighet betyder säkerhet och kvalitet. Den beskriver ett tankesätt, rätt inställning och beaktande av olikhet. En tillgänglig miljö kategoriserar inte människor enligt deras funktionsförmåga.